Stichting Bij de Tijd is opgericht op 30 december 1994.

Het onbezoldigde bestuur wordt gevormd door:

Fenna Bolderheij (voorzitter), Landsmeer
Erik Besaris (penningmeester), Zutphen
Fred Daane (penningmeester), Zutphen 

De doelstelling van de stichting is in de statuten als volgt vastgelegd: “het bevorderen van de maatschappelijke participatie en emancipatie van personen van vijftig jaar en ouder door middel van educatie en vorming.”

De coördinatie van de activiteiten van de stichting is in handen van Laura Christ (sociaal gerontoloog).

Recent

Lopende projecten