Op 20 december 2017 werd een nieuw bestuur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Erkennen en waarderen van de ervaring, kennis en kunde van ouderen is één van de uitgangspunten van de stichting, evenals het vergroten van de ruimte om blijvende inzet en participatie van ouderen mogelijk te maken. Met steun van diverse fondsen zoals het RCOAK (Rooms Catholiek Oude Armen Kantoor), Stichting Doen en het Oranje Fonds organiseerde Stichting Bij de Tijd de afgelopen decennia onder meer activiteiten als “Wereldreis in Amsterdam”, “Kleurrijke Ontmoetingen” en “Grand Dessert”. Ouderen uit verschillende culturen gingen bij elkaar op bezoek, raakten met elkaar in gesprek, vertelden verhalen over hun jeugd en leerden van elkaar.
Stichting Bij de Tijd werkt ook samen met organisaties en ondersteunt initiatieven die bijdragen aan haar doelen zoals bijvoorbeeld het Silver Screen Filmfestival(pilot in 2018 in Rotterdam), een initiatief van Art-Age, een platform dat generaties en culturen wil verbinden door kunst, cultuur en dialoog.

Sinds maart 2017 heeft Stichting Bij de Tijd een nieuw bestuur en is zij gevestigd in Zutphen. Laura Christ (sociaal-gerontoloog) coördineert de stichtingsactiviteiten. Stichting Bij de Tijd werkt lokaal, regionaal en landelijk en heeft ook contacten op Europees niveau (Age Platform Europe).