Iedereen heeft iets te geven

Het Erasmus+ project invisible talents! is in oktober 2018 van start is gegaan. Het project bouwt voort op de uitgangspunten en ervaringen van de eerdere projecten Active80+ (2014-2016) en Mobility Scouts/ Leeftijdsvriendelijke Stad (2016-2018): het idee jezelf (blijven) ontwikkelen en leren, ervaringen delen, ertoe doen en (kunnen) meedoen op latere leeftijd is cruciaal voor een gevoel van verbondenheid, welbevinden en gezondheid. Zoals het verhaal van ‘Jan’(103 jaar oud), die in de film ‘Oud worden in de polder, portretten van 100-jarigen’ van filmmaker Kees Hin (zelf pas 80+) zegt: “het doet ertoe dat ik er nog ben”.

Meer informatie? Download dan de folder, de factsheet of bezoek onze website.

Nieuw bestuur

Op 20 december 2017 werd een nieuw bestuur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Erkennen en waarderen van de ervaring, kennis en kunde van ouderen is één van de uitgangspunten van de stichting, evenals het vergroten van de ruimte om blijvende inzet en participatie van ouderen mogelijk te maken. Met steun van diverse fondsen zoals het RCOAK (Rooms Catholiek Oude Armen Kantoor), Stichting Doen en het Oranje Fonds organiseerde Stichting Bij de Tijd de afgelopen decennia onder meer activiteiten als “Wereldreis in Amsterdam”, “Kleurrijke Ontmoetingen” en “Grand Dessert”. Ouderen uit verschillende culturen gingen bij elkaar op bezoek, raakten met elkaar in gesprek, vertelden verhalen over hun jeugd en leerden van elkaar.
Stichting Bij de Tijd werkt ook samen met organisaties en ondersteunt initiatieven die bijdragen aan haar doelen zoals bijvoorbeeld het Silver Screen Filmfestival(pilot in 2018 in Rotterdam), een initiatief van Art-Age, een platform dat generaties en culturen wil verbinden door kunst, cultuur en dialoog.

Sinds maart 2017 heeft Stichting Bij de Tijd een nieuw bestuur en is zij gevestigd in Zutphen. Laura Christ (sociaal-gerontoloog) coördineert de stichtingsactiviteiten. Stichting Bij de Tijd werkt lokaal, regionaal en landelijk en heeft ook contacten op Europees niveau (Age Platform Europe).

Recent